Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αντικείμενο

H πλατφόρμα smartspeech είναι καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα που επεξεργάζεται δεδομένα βιοδεικτών που συλλέγονται από φορετούς (wearable) αισθητήρες (smart watches). Το σύστημα έχει υλοποιηθεί με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, για ΑΜΕΑ και έχει τη δυνατότητα εφαρμογής για διάγνωση από απόσταση. Μπορεί να συλλέξει δεδομένα που αφορούν το ψυχοεκπαιδευτικό προφίλ των παιδιών, το οικογενειακό -υποστηρικτικό πλαίσιο και βιομετρήσεις. Στη συνέχεια μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στο ηλικιακό φάσμα αξιολογούνται οι αυθόρμητες αποκρίσεις των παιδιών συνδυαστικά με μετρήσεις
από βιοδείκτες. Όλες αυτές οι πληροφορίες διαχειρίζονται από ένα έξυπνο σύστημα που αναλύει, συγκρίνει, συνδυάζει και προτείνει τις αποφάσεις προκειμένου να ανιχνεύσει, να σχηματίσει, να περιγράψει και να ερμηνεύσει τα δεδομένα αξιολόγησης των τομέων επικοινωνίας. Το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει διαδραστικό λογισμικό υπό τη μορφή παιχνιδιού (animation game) και σύστημα βάσης δεδομένων, σύστημα γνώσης.