Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στόχοι

Στόχος της δημιουργίας της πλατφόρμας smartspeech  είναι να μελετηθεί η δυνατότητα της αυτοματοποιημένης διάγνωσης ελλειμμάτων προφορικού λόγου σε παιδιά και η δυνατότητα χρήσης έξυπνων υπολογιστικών μοντέλων, αισθητήρων και πρώιμων διαγνωστικών δεικτών. Για το σκοπό υλοποιήθηκε ένα αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα το οποίο ανιχνεύει, ομαδοποιεί και διακρίνει τις ομάδες υψηλού κινδύνου νηπίων που παρουσιάζουν δυσκολίες λόγου (επικοινωνίας). Το σύστημα δρα ως εργαλείο αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού πρώιμης παρέμβασης από γονείς για δυσκολίες επικοινωνίας στα παιδιά τους.