Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στόχοι

Στόχος της δημιουργίας της πλατφόρμας SmartSpeech  είναι να μελετηθεί η δυνατότητα της αυτοματοποιημένης διάγνωσης ελλειμμάτων προφορικού λόγου σε παιδιά και η δυνατότητα χρήσης έξυπνων υπολογιστικών μοντέλων, αισθητήρων και πρώιμων διαγνωστικών δεικτών. Για το σκοπό υλοποιήθηκε ένα αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα το οποίο ανιχνεύει, ομαδοποιεί και διακρίνει τις ομάδες υψηλού κινδύνου παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες λόγου (επικοινωνίας). Το σύστημα αναμένεται να συμβάλλει στην δημιουργία ευφυών εργαλείων υποβοήθησης στην κλινική αξιολόγηση, συμβουλευτική και σχεδιασμό πρώιμης παρέμβασης.