Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Request a demo

contact

Εάν είσαι επαγγελματίας κλινικός και ενδιαφέρεστε για την πλατφόρμα SMARTSPEECH, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@dotsoft.gr με θέμα "SMARTSPEECH".

Ιδιότητα
Ενδιαφέρομαι για
Disclaimer
Τα στοιχεία που συλλέγονται βρίσκονται από επεξεργασία από την ομάδα
υλοποίησης και τους εξωτερικούς συνεργάτες των εταίρων του έργου, όλοι εκ
των οποίων έχουν δεσμευθεί για την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα των
στοιχείων αυτών. Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι για τον αρτιότερο
προγραμματισμό της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πλατφόρμα
SMARTSPEECH.

Κανένα στοιχείο της συμπληρωμένης φόρμας δεν θα μεταβιβασθεί σε τρίτους για
εμπορικούς και μη λόγους.  Σε ετήσια βάση θα ζητηθεί επικαιροποίηση των
στοιχείων (e-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας) - εκτός εάν δεν το επιθυμεί
αυτό ο αποδέκτης τους. Εάν σε οποιαδήποτε σημείο στην πορεία του χρόνου,
αλλάξει γνώμη ο επαγγελματίας για τον οποίο έχουν συλλεχθεί τα παραπάνω
στοιχεία για το προφίλ του, αυτά θα διαγραφούν και θα ενημερωθεί για τη
διαγραφή τους. Τα ψηφιακά δεδομένα διατηρούνται με ασφαλή τρόπο στο
υπολογιστικό σύννεφο - cloud.

Οποιαδήποτε στιγμή ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας μπορεί να ζητήσει
αντίγραφο του ψηφιακού του «αποτυπώματος» στα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί.