Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στο πλαίσιο της πλατφόρμας αφορούν κυρίως γονείς και τα εμπλεκόμενα παιδιά για τα οποία τηρούνται σχετικά προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είναι α) για τους γονείς, ονοματεπώνυμο, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, e-mail, , διεύθυνση κατοικίας, και για β) τα παιδιά, όνομα, ηλικία, σωματότυπο, ιστορικό και τυχόν ασθένειες ή παθολογίες, βιομετρικά δεδομένα, video, και στοιχεία γλωσσικής επικοινωνίας. Οι φορείς που υλοποιούν το έργο έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση και προστασία των προσωπικών δεδομένων γονέων και παιδιών μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από κλινικούς εφαρμόζονται τεχνικές ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης. έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανώνυμα.